مصاحبه فربد شکرائی با رئیس اتحادیه کباب و حلیم

مصاحبه فربد شکرائی با رئیس اتحادیه کباب و حلیم

مصاحبه با آقای حسین محمدی به عنوان کارآفرین برتر و جوان ترین رئیس اتحادیه کباب و حلیم و غذاهای سنتی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید