ضرب‌المثل‌ها

ضرب‌المثل‌ها

نه سیخ بسوزه، نه کباب
در قدیم از چوب به عنوان سیخ کباب استفاده می کردند و اکنون هم گاهی به عنوان دسته سیخ مورد استفاده قرار میگیرد. هرگونه غفلت از نظارت بر پخت کباب باعث می‌شد کباب یا سیخ آن بسوزد. اکنون ضرورت رعایت انصاف در کارها را با این مثال بیان می‌کنند.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
اشاره به تجربیات سفر دارد که به تکامل فکری شخص کمک می کند. چرخاندن سیخ کباب روی آتش و پشت و رو شدنش را به سفر تشبیه کرده اند. ضمنا پخته شدن گوشت خام و تبدیل شدنش به کباب پخته را به پخته شدن روح و اندیشه‌ی آدمی مثل کرده‌اند.

اشک کباب موجب طغیان آتش است
هنگام کباب کردن، چکه کردن قطرات آب و روغن آن بر روی آتش، سبب می‌شود تا شعله‌ی آتش برافروخته‌تر شود. این ضرب‌المثل اشاره به این نکته دارد که در برابر آدم ظالم و خشمگین زیاد آه و زاری نکن چون عصبانیت او را بیشتر می‌کند.

دارا به کباب، فقیر به دود کباب
سهم دارا و ندار از دنیا برابر نیست. کسی که امکانش را دارد به کباب می‌رسد و فقیر فقط از بوی کباب بهره‌مند می‌شود.

نان زیر کباب
اشاره به لذت زیاد دارد. کباب، چربی و آبش را به نان زیرش می‌دهد و باعث می‌شود نان بسیار لذیذی به وجود آید که خوشایندی‌اش کمتر از طعم کباب نیست.

نظر بدهید