هیئت مدیره اتحادیه

[vc_row 0=””][vc_column][vc_single_image image=”3119″ img_size=”200*280″ alignment=”center” title=”حسین محمدی – رئیس اتحادیه”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_single_image image=”2872″ img_size=”200*280″ alignment=”center” title=”مهدی خلیلی جاسبی – نایب رئیس”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_single_image image=”2871″ img_size=”200*280″ alignment=”center” title=”حسن میرزاجانی جاسبی – نایب رئیس دوم”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_single_image image=”2869″ img_size=”200*280″ alignment=”center” title=”محمد علیزاده – خزانه دار”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_single_image image=”2881″ img_size=”200*280″ alignment=”center” title=”مسعود رضایی – بازرس”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column][vc_single_image image=”2926″ img_size=”200*280″ alignment=”center” title=”حسین محمدی – بازرس”][/vc_column][/vc_row]