خرداد ۳۱, ۱۴۰۳

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی صنف کباب و حلیم تهران انتخاب شدند

هیئت مدیره شرکت تعاونی صنف کباب و حلیم تهران
غلامحسین خلیلی رییس
عباس اکبری
رضا عابدینی
حسن محمدی
احمد صفری
حسن جمشیدیها علی البدل اول
حسین جمشیدیها علی البدل دوم
بازرسین: حاج حسن میرزاجانی و محمد علیزاده